روزنامه ملی انیس

استاد دانش: حکومت افغانستان مصمم است که در پروسه صلح، جایگاه زنان، آزادی بیان و رسانه ها، حقوق قربانیان جنگ و ارزش های مدنی حفاظت شود

عمروریچ رئیس کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، دیروز با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کرد. در این دیدار درخصوص اقدامات و تعهدات افغانستان در حمایت از حقوق بشر، مدافعین حقوق بشر، حقوق زنان و رسانه ها گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. وریچ تلاش های حکومت افغانستان را در راستای انجام تعهدات حقوق بشری در قبال جامعه بین المللی و همچنین دست آوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. وی افزود که انتظار سازمان عفو بین الملل از کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  نیز اینست که نسبت به حمایت و تطبیق تعهدات حقوق بشری در افغانستان به این نهاد اطمینان جدی بدهند.

رئیس کمپاین و دادخواهی سازمان عفوبین الملل در جنوب آسیا، از ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها در افغانستان ستایش کرد و ابراز امیدواری کرد که چنین مکانیزمی برای حمایت از مدافعین حقوق بشر در افغانستان، نیز صورت بگیرد.

وی همچنان خاطرنشان ساخت که سازمان عفو بین الملل بر صیانت و حمایت از دست آوردهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان مصمم است و تلاش دارد که این ارزش ها در افغانستان بیش از گذشته تقویت شود. وریچ یادآور شد که آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل در زمینه حقوق بشر در افغانستان به زودی منتشر خواهد شد.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، حفظ دست آوردهای حقوق بشری و ارزش های مدنی را از مطالبات اساسی مردم افغانستان عنوان کرد و تأکید ورزید که صیانت و تقویت ارزش های مدنی و حقوق بشری از اولویت های اصلی حکومت افغانستان است. وی افزود که حکومت افغانستان مصمم است که در پروسه صلح، جایگاه زنان، آزادی بیان و رسانه ها، حقوق قربانیان جنگ و ارزش های مدنی حفاظت شود.

معاون دوم رئیس جمهور از نهادهای بین المللی حامی حقوق بشر در خواست کرد تا از باقی طرف های ذی دخل در مسایل افغانستان نیز خواسته شود تا در صیانت و حفاظت از دست آوردهای حقوق بشری و ارزش های مدنی در افغانستان توجه کنند.

استاد دانش در خصوص حمایت از رسانه ها در افغانستان بیان داشت که کمیته مشترک حکومت و رسانه ها تا هنوز توانسته است که تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان بررسی کند. وی راجع به حمایت از حقوق زنان نیز گفت که حکومت افغانستان تلاش کرده است تعهدات خود در قبال حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان را عملا اجرا کند. وی افزود که در وزارت امور زنان زمینه های خوبی برای حمایت از زنان به وجود آمده است و ضرورت دارد که در قسمت ارتقای ظرفیت این وزارت برای اقدامات بیشتر در راستای حمایت از زنان، تلاش بیشتر صورت گیرد.

استاد دانش از آمادگی سازمان عفو بین الملل برای نشر آخرین گزارش این سازمان در مورد افغانستان استقبال کرد و گفت که نشر این گزارش ها دولت افغانستان را در راستای شناسایی چالش های حقوق بشری بیشتر کمک می کند.

استاد دانش از کارکردهای کمیسیون حقوق بشر در گذشته ابراز خرسندی کرد و گفت که امیدوار است این کمیسیون با رهبری و کمیشنران جدید، فعالیت های مؤثرتری در راستای مسؤلیت های مربوطه انجام دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید