روزنامه ملی انیس

استاد دانش حضور معاون اول ریاست جمهوری را در داخل کشور به عنوان یک شخصیت بزرگ و تأثیرگذار ملی، یک ضرورت عنوان کرد

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ترکیه، در انقره پایتخت ترکیه به سر می برد، پریروز با ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در فضای دوستانه صورت گرفت، معاونین ریاست جمهوری در باره اوضاع جاری کشور، ضرورت تحکیم روند صلح و تفاهم ملی، نیاز به وحدت و همسویی اقوام باهم برادر کشور و حل مسایل مختلف از طریق مذاکرات مستقیم و سازنده تاکید کردند.

استاد دانش حضور معاون اول ریاست جمهوری را در داخل کشور به عنوان یک شخصیت بزرگ و تأثیر گذار ملی، یک ضرورت و گام مؤثر در جهت تحکیم روند تفاهم ملی، پیشرفت روند صلح، برگزاری انتخابات و استحکام وحدت ملی عنوان کرد .

ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ضمن خوش آمدید به استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و تشکر از این دیدار گفت: حل مشکلات کشور و تحکیم وحدت در این شرایط حساس، نیازمند وسعت نظر و از خود گذری است. معاون اول ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که مشکلات کشور در فضای اعتماد، همکاری متقابل و هم دیگر پذیری بزودی حل و فصل گردد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید