روزنامه ملی انیس

استاد دانش: انتخابات ریاست جمهوری در حقیقت جنگ بین دو نظام جمهوریت و نظام امارت است

جمعی ازعلما و فرهنگیان ولایت دایکندی و غور روز دوشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کرده و مطالبات باشندگان آن ولسوالی را در زمینه های مختلف مطرح کردند.

دیدار کنندگان نخست از نقش تاثیرگذار معاون رئیس جمهور در امور حکومت داری و ایجاد بستر مناسب شایسته سالاری به نیکی یاد کرده و تاکید ورزیدند که از معاون دوم رئیس جمهور و تیم انتخاباتی دولت ساز در انتخابات پیشرو حمایت می کنند.

علما و فرهنگیان، تأمین امنیت ولسوالی های کجران و پاتو و مبارزه جدی با گروهای تروریستی، دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز در بخش های صحت، معارف، آب رسانی، مخابرات و موارد دیگر را به عنوان مطالبات اصلی مردم از حکومت مرکزی عنوان کرده خواستار توجه معاون دوم رئیس جمهور شدند.

آنان با اشاره به اینکه مرکز ولسوالی تازه تأسیس پاتو به لحاظ موقعیت جغرافیایی در گوشه قرار گرفته است، خواستار تجدید نظر حکومت دراین زمینه شده گفتند که درصورت تغییر موقعیت مرکز ولسوالی، دسترسی مردم به اداره محلی بهتر تأمین می گردد.

استاد دانش معاون دوم  رئیس جمهور از اینکه علما، فرهنگیان و بزرگان، پیگیر مطالبات و خواسته های مردم اند، ابراز خرسندی کرد. وی گفت اخیرا جنگ و نا امنی بیشتر به این دلیل افزایش یافته است که گروه طالبان می خواهند با به چالش کشیدن انتخابات ریاست جمهوری برای تمثیل اراده مردم در تعیین سرنوشت آنان مشکل خلق کنند.

معاون دوم رئیس جمهور اما گفت باور کامل دارد که شهروندان کشور برای شرکت درانتخابات و تعیین سرنوشت آینده کشور به دستان خویش مصمم اند و مخالفان مسلح دولت نمی توانند مانع رفتن مردم به پای صندوق های رای شوند.

به گفتۀ معاون دوم رئیس جمهور و با توجه به شرایط کنونی، انتخابات سال جاری در حقیقت میدان نبرد بین جمهوریت و امارت است و مردم افغانستان در حمایت از جمهوریت و مردم سالاری مصمم اند.

وی در مورد مطالبات دیدار کنندگان مبنی بر دسترسی مردم ولسوالی پاتو به خدمات عامه گفت روند ارائه خدمات به مناطق محروم و انکشاف نیافته نسبت به سال های قبل به مراتب بهتر شده و وی در همکاری با ادارات مسؤل تلاش می کند که به نیازمندی های مردم آن ولسوالی رسیدگی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید