روزنامه ملی انیس

از راهکار های صلح خواهانه رئیس جمهور در نیمروز حمایت شد

شهروندان نیمروز در آن ولایت از برنامه های صلح خواهانه رئیس جمهور روز شنبه حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار آژ انس باختر  در محفلی که به همین مناسبت باشرکت صدهاتن از بزرگان نیمروز  در شهر زرنج دایر شد. شرکت کنندگان  حمایت و پشتیبانی  شانرا  از راهکار های ریئس جمهور در قبال تأمین صلح در کشور اعلام کردند وطرح پیشنهادی صلح ریئس جمهور رایک گام ارزنده در راستای ختم جنگ دانستند و حمایت همه جانبه شان را برای تامین صلح دایمی در کشور ابراز کردند.

داکتر ولی سلطان والی نیمروز  قومندان امنیه وکلا شورای ولایتی ، متنفذان و شماری از شهروندان آن ولایت در این محفل اشتراک کرده
 بودند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید