روزنامه ملی انیس

ارگ: تضمین اتحادیه اروپا از تطبیق موافقتنامۀ صلح مؤثر خواهد بود

حکومت افغانستان می‌گوید اتحادیه اروپا پیش از این هم در تضمین عملی کردن توافق‌های صلح دیگر کشور‌ها تجربه کافی دارد واگر این تجربه را در توافق صلح افغان‌ها تطبیق کند نتایج مؤثری خواهد داشت.

هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت: از آمادگی اتحادیه اروپا در پروسه صلح افغانستان استقبال می‌کنیم.

وی می‌گوید: ” در جا‌های دیگر هم اتحادیه اروپا این کار را کرده‌است. بین دو طرف که موافقتنامه صلح امضا می‌شود به یک تضمین کننده نیاز دارد که ضمانت تطبیق آنرا بکند. یعنی به خیر که حکومت افغانستان با طالبان موافقتنامه صلح را امضا کردند، اتحادیه اروپا آن نقش را ادا می‌کند که در برخی از ممالک دیگر هم این تجربه را دارد.”

این در حالیست که وزرای خارجه کشور‌های اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ قطعنامۀ را به نشر رساندند که در آن بر دوام حمایت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این اتحادیه از افغانستان تأکید شده‌است.

در این قطعنامه از حکومت و طالبان افغان خواسته شده که هر چه زود تر گفتگو‌های مستقیم را آغاز کنند و به خشونت‌ها پایان دهند.

شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در این قطعنامه در کنار سایر همکاری‌ها آمادگی نشان داد که اتحادیه اروپا در پروسه صلح افغانستان می‌تواند نقش تضمین کننده را اجرا کند.

فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی در این نشست گفت:

“تصور من این است که تاهنوز هم ما از یک توافق به دور هستیم. اما یقیناً ما می‌توانیم، در هر دو عرصه هم در عملی کردن موافقتنامه نقش تضمین کننده را بازی کنیم، زیرا اتحادیه اروپا در این کار منابع کافی دارد و باید بگویم که اتحادیه اروپا در بازی کردن این رول در جوامع مختلف افغانی جوانب و گروه‌ها و هم‌چنان منطقه و جامعه بین‌المللی از اعتماد کافی برخوردار است و هم ما می‌توانیم نقش تضمین کننده را در خود پروسه بازی کنیم.”

شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در قطعنامه خود دسترسی به یک توافق‌نامه جامع صلح را مهم خوانده‌است.

موافقتنامۀ که از سوی حکومت افغانستان تأیید شود، خشونت‌ها را کاهش دهد، جلو تهدید تروریستی از افغانستان به سایر کشورهای جهان را بگیرد حقوق بشری همه افغان‌ها بخصوص زنان، کودکان و اقلیت‌ها را تأمین کند و از دوام حکومت، ادارات دولتی و قانون اساسی افغانستان اطمینان دهد.

حکومت افغانستان می‌گوید، اتحادیه اروپا پیش از این همکاری خود را در این رابطه در نشست ماه نوامبر گذشته در ژنیو که در باره افغانستان برگزار شد، وعده داده بود.

بر این اساس، در قطعنامه اتحادیه اروپا همکاری‌ها دراصلاحات اداری به شمول اصلاحات در سکتور امنیتی ادغام جنگجویان مخالف حکومت و خانواده‌های آن‌ها در جامعه و پروژه‌های تجارت منطقه‌یی و اتصالات نیز وعده داده شده‌است.

ممکن است شما دوست داشته باشید