روزنامه ملی انیس

اراده ملی برای یک صلح با عزت است

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که ما صلح میخواهیم  مگر صلح با تدبیر،  که در آن رعایت منافع ملی یک بحث غیر قابل انکار خواهد بود.

طی روز های اخیر مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان شتاب بیشتر یافته و هر  دو، از توافق  سخن می گویند .

مذاکرات میان امریکا و طالبان دور ازنظر دولت افغانستان صورت گرفته است مگر کشور های که منافع معین در افغانستان دارند و‏روابط آنها با طالبان معلوم و‎واضح است ،  به گونه یی ازاین روند نظارت کردند .

شتاب زدگی امریکا دراین  مذاکرات و ذوق زده شدن طالبان از نتایج این
گفتگو ها ، پرسش های زیادی  را در میان مردم افغانستان که قربانی اصلی جنگ هراس افگنان و رقابت های بیرونی اند خلق کرده است
.روند گفتگو های امریکا با طالبان  درسایه خوشبینی ها ،  نگرانی های جدی را نیز با خود دارد.

بیشترین نگرانی ها این است ،  در  اوج  شتاب زدگی‎ها  در  روند  صلح  ،  تفاهم  و مفاهمه  جایش را به  معامله تبدیل نکند .

باور ها بر این است توافق روی صلح آن هم در غیاب مردم افغانستان ،  بیشتر شبیه یک معامله است  که نتیجه آن ادامه جنگ و ادامه رقابت های بیرونی خواهد بود .

گفته می شود که امریکا به دلایل گوناگون برای صلح با طالبان تلاش می کند  که بیشتر در برگیرنده منافع منطقه یی و منافع حیاتی آن کشور در آسیای مرکزی و جنوب آسیا است  که در آن تضعیف نقش روسیه و ایران یک هدف اساسی است
جدا سازی طالبان از روسیه خواهد توانست امریکا را به یکی از اهدافش در منطقه برساند . پس در وجود چنین یک دیدگاه و معاملات
آینده افغانستان نا روشن است و نگرانی مردم می‎تواند موجه باشد
.

مگر رئیس جمهور غنی در پیام که عنوانی مردم افغانستان داشت به این نگرانی ها پاسخ گفت.

او واضح کرد که ما صلح می خواهیم ،  مگر صلح با تدبیراو در این پیام ، به گذشته ها مراجعه کرد که چگونه زعمای پیشین افغانستان به نام صلح اغوا شدند چه وعده های وجود داشت مگر سرانجام فاجعه رخ داد .

رئیس جمهوری به مردم اطمینان داد  که او می داند خطر ها وتهدید های احتمالی بعد از توافق صلح کدام ها اند .

او تأکید کرد که ما صلح را تأمین می کنیم  و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و فرو پاشی را می گیریم اما ارزش های وجود دارند که  غیر قابل بحث است .

محمد اشرف غنی  وحدت ملی ، حاکمیت ملی ،  تمامیت ارضی ،  دولت مرکزی قوی و کارا  ، حقوق اساسی اتباع  را موارد اصلی و اساسی دانست که غیر قابل انکار و غیر قابل سازش است.

پس بهتر است که در هر حرکت که به نام صلح انجام می شود منافع افغان ها مدنظر باشد.

مردم  و دولت افغانستان  تأکید دارند که مبنای روابط و همکاری شان با کشور های دور و نزدیک ، استوار بر‎حفظ همین ارزش ها است. صلح تحمیلی و یا معامله  نمی‎تواند سرنوشت مردم ما را تعیین کند.

اراده ملی برای یک صلح با عزت است که در آن تأمین منافع ملی افغانستان  و رعایت قانون اساسی، خط سرخ است.

  ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید