روزنامه ملی انیس

ادامه جنگ در افغانستان مسئله صلح را پیچیده و تقابل منطقوی را گسترش می دهد

ملت ها زمانی به رفاه و سعادت دست می یابند که محیط و ماحول شان عاری از جنگ و خشونت باشد، اما این مسأله واضح وروشن است که ادامه جنگ در افغانستان سبب شده تا مردم این کشور، تمام بدبختی های ناشی از جنگ های نیابتی و تحمیلی را در این همه سالها تجربه کنند. 

از همین رو هر گامی که بخاطر برقراری صلح وختم جنگ در افغانستان برداشته می شود از آن استقبال می کنند و در انتظار برقراری صلح سراسری و عادلانه در کشور هستند، اما صلحی می خواهند که عدالت اجتماعی، مساوات وارزش های دموکراتیک زیر سؤال قرار نگیرد.

هرچند مردم افغانستان در این همه سال ها شاهد برداشتن گام ها بخاطر برقراری صلح در این کشور بودند، اما هیچگاهی شاهد برآوردشدن خواست ها و آرزو های شان که همانا ختم جنگ و تأمین امنیت سراسری در کشور است، نبوده اند.

گفتنیست بعد از ارائه بسته پیشنهادی صلح  بدون قید و شرط رئیس جمهور غنی به گروه طالبان و اعلان آتش بس یک طرفه از سوی حکومت وحدت ملی و همچنان پذیرفتن آتش بس سه روز عید از سوی طالبان و سرا زیر شدن شان به شهر ها، این مسئله را واضح ساخت که اگر کشور های همسایه، منطقه و جهان صادقانه روند گفتگو های صلح را همکاری نمایند، بلاشک نتیجه قابل لمسی به دست خواهیم آورد و اگر ازاین  روند بهره برداری سیاسی و ستراتیژیک نمایند، یقیناً نتیجه ای در قبال نخواهد داشت.

گزارش ها حاکی از آنست که زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای پایان جنگ در افغانستان سفر خود را به منطقه جنوب و غرب آسیا آغاز کرده، روز یکشنبه ۱۵ میزان پس از سفر به پاکستان و دیدار با مقام های ارشد آن کشور، وارد کابل شد و با سران حکومت وحدت ملی در راستای راه ها تأمین صلح در افغانستان به رهبری
 و مالکیت افغان ها بحث و گفتگو کرد.

در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این دیدار در رابطه با تلاش های دولت افغانستان در راستای موفقیت روند صلح و تأمین امنیت سراسری بحث نموده، همچنان زلمی خلیل زاد نیز در رابطه به هدف سفرش به کابل و کشور های منطقه با سران حکومت صحبت کرده و تأکید نموده که صلح یک پروسه مقدس است و در این پروسه حکومت و مردم امریکا با حکومت و مردم افغانستان، متحد می باشند.

آگاهان امور سیاسی اقدام دولت امریکا را به فال نیک می گیرند و به این باور اند که ادامه جنگ در افغانستان مسئله صلح را پیچیده و تقابل منطقوی را گسترش می دهد، اما تفاهم منطقوی در تبانی با مردم و حکومت افغانستان، اعتماد و باور ها را درمیان کشور ها تقویت می بخشد.

روی این اساس مردم افغانستان از کشور های همسایه منطقه و جهان، این انتظار را دارند تا روند گفتگو های صلح را که به رهبری و مالکیت افغانها باشد، آنرا حمایت وهمکاری کنند، مراکز و خاستگاه های گروه طالبان وسایر گروه های تروریستی را در هرکجایی که باشد مسدود ومنهدم سازند و حامیان منطقوی و جهانی این گروه ها را نیز تحت فشار های مضاعف سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار دهند و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را نیز تجهیز وتسلیح نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید