روزنامه ملی انیس

اداره هوانوردی پروژه های را غرض توسعه میدان هوای بین المللی حامد کرزی روی دست دارد

نشستی به منظور هماهنگی بیشتر میان اداره هوانوردی ملکی و وزارت مالیه دیروز در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، در این نشست محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی و داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، حضور داشتند.

رییس اداره هوانوردی ملکی خواستار تشدید همکاری میان اداره هوانوردی ملکی و سایر ادارات از جمله وزارت مالیه شد.

او تصریح کرد که در طول چند سال اخیر پیشرفت های خوبی در عرصه هوانوردی ملکی کشور ایجاد شده و در در حال حاضر برنامه های توسعه ای دیگر نیز در دست اجرا است.

رئیس اداره هوانوردی ملکی به چند پروژه مهم در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از جمله ایجاد مرکز امنیتی، احداث زون پروسس صادرات، کارگوی هوایی، ایجاد هوتل پنج ستاره، ایجاد ترمینل جدید بین المللی برای مسافرین، اعمار استیشن تیل برای طیارات اشاره کرده افزود که اداره هوانوردی مصمم به تطبیق تمام این پروژه ها است تا سهولت های بیشتر در این بخش برای هموطنان عزیز ایجاد شود.

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی هم چنان با اشاره به ختم کار احداث پارکینگ های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفت که با بهره برداری این پروژه علاوه بر تقویت نحوه مدیریت وسایط و سهولت های تازه برای مسافرین، زمینه برای افزایش عواید نیز فراهم
می شود.

داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه گفت که این وزارت با اداره هوانوردی ملکی همکار بوده و در راستای برداشتن نقایص و مشکلات تلاش می کند و برگسترش همکاری ها میان ادارات دولتی و ایجاد سهولت های بیشتر برای شهروندان تاکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید