روزنامه ملی انیس

اداره محیط زیست لوگر: لبنیات فروشی ها حفظ الصحه محیطی را رعایت نمایند

و از تمام لبنیات فروش ها خواست که حفظ الصحه محیطی را حین خرید و فروش لبنیات در نظر داشته باشند.

منبع: فیسبوک اداره ملی حفاظت محیط زیست

ممکن است شما دوست داشته باشید