روزنامه ملی انیس

احمد سعیدی: طالبان از جنگ دست بردارند و خواستهای خود را از طریق مذاکره مطرح نمایند

در نخست هارون میر کارشناس مسایل سیاسی چنین گفت: مهمترین موضوع عمدتاً در مذاکرات صلح  با طالبان چه با‏جانب امریکا باشد و یا کشور های منطقه هدف نهایی کشانیدن گروه طالبان به مذاکرات رو در رو تحت مالکیت افغانستان می‏باشد که تا اکنون از خواست و برنامه طالبان هیچ کسی دقیق اطلاع ندارد.

بدون شک یکی از تأکیدات طالبان مسلح خروج نیروهای امریکایی از افغانستان می باشد این پیش شرط برای ادامه مذاکرات صلح و تفاهم است آنان گفته اند در صورتی که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج نشوند ما داخل مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نمی شویم.یکی از نکات قابل تأکید در مذاکرات مستقیم مقام های امریکایی حداقل این موضوع را می تواند روشن بسازد که طالبان افغانستان منحیث یک جریان سیاسی و نظامی چه هدفی دارند و تقاضای شان از امریکا چه می‏باشد و  امید وارم که در مرحله دوم طالبان بتوانند با حکومت افغانستان داخل مذاکرات صلح شوند.

وی با اشاره به برقراری آتش بس احتمالی میان دولت افغانستان و طالبان مسلح در روز های عید قربان در کشور چنین می گوید:طوریکه در ایام عید سعید فطر آتش بس برقرار شد. اینبار نیز احتمال برقراری آتش بس وجود دارد. ولی باید دولت و حکومت افغانستان یک سلسله قواعد آتش بس را جدی بگیرد.

یقیناً که مورد استقبال مردم واقع می شود ولی آتش بس قبلی بعداً تبعات منفی خود را داشت که با جا به جایی مخالفان مسلح تحت نام آتش بس حملات شان گسترده ترشد و معلومات خاص نظامی را توانستند بدست آورند.

یک مسأله دیگر قابل ذکر است. اگر با طالبان مصالحه و مذاکره شود باز هم ما را به صلح پایدار رسانیده نمی تواند زیرا گروه تروریستی دیگر تحت نام داعش تهدید را متوجه مردم ساخته هر آن می‏تواند محلات و مردم را مورد هدف قرار بدهند برای اینکه آتش بس و مذاکرات به موفقیت بینجامد باید گروه تروریستی داعش یا از بین برده شود و یا یک شرط برای طالبان گذاشته شود که در محلات نزدیک شان اولاً در قلع و قمع آن همکاری کنند و یا کشور های تجهیز و تمویل کننده تضمین دهند که از همکاری دست برمیدارند اگر از یک طرف مشکل افغانستان بعُد داخلی دارد یقیناً بعُد خارجی و حمایتی آن بیشتر می باشد. بناً مشکل اساسی افغانستان اینست که اگر بتوانیم یک راه حل منطقوی و یک اجماع منطقوی را ایجاد کنیم تمام کشور ها توافق داشته باشند و هیچ کشوری افغانستان را به خاطر منافع خود منحیث جنگ نیابتی استفاده نکند در آن صورت امکان دارد به صلح پایدار و فضای عاری از جنگ دست یافت.

در غیر آن اگر کشور های مهم منطقه در عدم توافق با حکومت افغانستان و امریکا قرار بگیرند آنها می توانند گروپ های دیگر مثل داعش را که شاید در آینده در افغانستان بوجود بیآید آنها را تمویل و کمک کنند.

فعلاً در افغانستان دو موضوع مهم مطرح است یکی روایت حکومت و یا روایت سیاسی که بعد از کنفرانس بن به میان آمده که موضوعات دیموکراسی، حکومت های انتخابی و قانون اساسی افغانستان است که این یک روند سیاسی می باشد.

در مقابل این، یک روایت از گروه طالبان مسلح است که آنها به خاطر خروج نیروهای خارجی از افغانستان جنگ می کنند و در بسیاری از موضوعات دیدگاه شان برای آینده افغانستان گنگ می باشد.

عمده اینست که آینده افغانستان، از نگاه سیاسی در چه حالتی قرار می گیرد و تقاضای طالبان چه است زیرا طالبان نگفته اند که حکومت آینده افغانستان چی قسم باشد آیا آنها پروسه سیاسی کنونی را تقویت می کنند؟ آیا در انتخابات افغانستان سهم می گیرند؟ آیا از دیدگاه شان انتخابات می تواند یک راه حل برای مشکلات سیاسی افغانستان باشد.

اما تا هنوز طالبان مسلح، در رابطه به دیدگاه شان در مورد آینده افغانستان هیچ نوع ابراز نظر نکرده اند.

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی در مورد برگزاری نشست های ملی و بین المللی برای صلح افغانستان گفت: دولت افغانستان تلاش هایی را برای آوردن صلح در افغانستان انجام داده و برعلاوه آن دولت امتیازات زیاد را به خاطر صلح برای طالبان مسلح نیز اعلام کرده است.

از سویی هم جلساتی برای صلح و ثبات افغانستان در کشور های اندونیزیا، ازبکستان، عربستان سعودی و … به راه انداخته شده است  اما آنچه که آرزو می رفت تا هنوز نتایج بوجود نیامده است.

زیرا طالبان مسلح، دولت افغانستان را تصمیم گیرنده اصلی نمی دانند آنان  فکر می کنند که صلاحیت در دست امریکایی هاست باید با مقامات امریکایی مذاکره کنیم و از آنها امتیاز بگیریم.در حال حاضر امریکایی ها با‏طالبان مسلح کنار آمده اند مذاکرات صلح را با آنها انجام‏داده اند بعد از
ختم دوره‏ریاست جمهوری محمد‏اشرف‏غنی امریکایی ها و طالبان مسلح به یک نحو کنار می آیند.

وی به ارتباط به آتش بس میان دولت و طالبان مسلح در عید قربان گفت: امکان دارد برای دو یا سه روز به طور محدود میان دولت و طالبان مسلح مثل روز های عید سعید فطر آتش بس برقرار شود اما این نتیجه صلح نیست.

مذاکراتی که در قطر انجام شد طالبان مسلح از امریکایی ها خواسته اند که  قانون اساسی تغییر نماید، رسانه های افغانستان به خصوص تلویزیون ها انتشارات شان محدود شود و  انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای دو سال دیگر به تعویق بیفتد.

آقای سعیدی افزود: برنامه آتش بس میان دولت افغانستان
و طالبان مسلح یک حرکت نمایشی و تاکتیکی است مردم افغانستان  به صلح دایمی ضرورت داردند نه مؤقت.

صلح جاده یکطرفه نیست باید چیزی داد و چیزی گرفت طالبان باید از جنگ و آدم کشی دست بردارند و خواسته های خود را مطرح نمایند تا  دولت افغانستان در چوکات قانون اساسی آن را عملی کند .

ودیر صافی استاد اسبق پوهتنون کابل و کارشناس مسایل سیاسی گفت:  جنگ راه حل و رسیدن به صلح در افغانستان نیست سال های متمادی قوت های بین المللی در کنار نیروهای امنیتی افغان با مخالفین جنگ می کنند اما کامیاب شده نتوانستند.

همچنان اگر طالبان بخواهند که از طریق جنگ به ارگ برسند و قدرت را به دست بگیرند و پادشاهی کنند نیز این کار ناممکن است.

فلهذا جز گفتگو و مصالحه راه دیگری وجود ندارد.

وقتی که به میز مذاکره بنشینند آنها می توانند مسایل را مطرح کنند و از طریق زبان دیپلوماتیک مسایل را حل نمایند.گفتگو کردن مقام های امریکایی با طالبان مسلح این مؤثریت را دارد که طالبان را از قید پاکستان آزاد می سازد .

انشاء الله امید واری ها وجود دارد که این تلاش ها نتیجه بدهد  در غیر آن ضرر آن نه تنها برای حکومت افغانستان بلکه برای ملت، جغرافیا، پیشرفت و ترقی اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی مردم افغانستان خواهد رسید.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید