روزنامه ملی انیس

احصائیه مرکزی: افراد زیرخط فقر در کشور به ۵۶ درصد می رسد

روز جهانی غذا در افغانستان در حالی تجلیل به عمل میاید که صدها هزار تن از هموطنان ما شب و روز شانرا با یک وقت غذا آن هم نان خشک و چای سپری می نمایند. عوامل مختلف در فقر غذایی مردم ما نقش دارد که یکی از آن ادامه جنگ فرسایشی و بیجاشدگی شان به سبب حوادث طبیعی و خشکسالی است. بربنیاد گزارش نشر شده اداره امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان پنجصد هزار خانواده براثر جنگ، حوادث طبیعی و خشکسالی تهدید با فقر بود، سه میلیون نیاز مند جدی مواد غذایی اند. در حال حاضر ۲۰ ولایت افغانستان شدیداً با خطر کمبود مواد غذایی رو برو است. خشکسالی بیشترین تهدید را به ولایات شمالی و غربی افغانستان ببار آورده و صدها هزار تن را مجبور به ترک خانه‎های شان شده اند.

ولی آنچه که مهم است نشر گزارش تازه و قرار داشتن ۱۳ میلیون افغان زیر خط فقر از سوی برنامه غذایی جهان(wfp) در افغانستان است. رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان درتجلیل از روز جهانی غذا در افغانستان اعلام کرده آمار افغانهای زیر خط فقر از ۹ میلیون به ۱۳ میلیون تن افزایش یافته است. زلتن ملیسیک رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان گفته که در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی در اکثر کشور های نا امن که جنگ های مسلحانه جریان دارد مصئونیت غذایی و برنامه های جلوگیری از سوء تغذیه را به چالشهای مواجه کرده است.

وی افزوده برنامه غذایی جهان در مبارزه با فقر در افغانستان نیز به دلیل جنگ با چالش مواجه شده است.

حوادث طبیعی بی جاشدن، برگشت عودت کنندگان و خشکسالی کنونی تماماً روی مصئونیت غذایی و تغذیه تأثیرات منفی گذاشته است.

وی به اساس آمار نشر شده سروی غذا و امنیت از وضعیت زندگی در افغانستان هشدار می دهد که در طی سه سال گذشته عدم مصئونیت غذایی و تغذیه از ۹ میلیون به ۱۳ میلیون افزایش یافته است.

همچنان رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان با اشاره به خشکسالی های موجود در افغانستان  می گوید که این پدیده سبب شده است تا ۳٫۵ میلیون افغان از لحاظ مصئونیت غذایی جداً آسیب ببینند.

به گفته وی ۷۰ درصد قشر فقیر در ساحات روستایی زندگی دارند که زندگی شان به زراعت وابستگی دارد.

همینگونه بربنیاد گزارش نشر شده از سوی اداره مرکزی احصائیه افراد زیر فقر در افغانستان به ۵۶ درصد میرسد در حالیکه پنج سال پیش این میزان ۳۸ در صد بود همچنان به اساس گفته‎های مصطفی مستور وزیر اقتصاد که اخیراً در صحبتی با بی بی سی گفته ۴۴ درصد از مردم کشور امنیت غذایی شانرا را از دست داده اند حالانکه چند سال پیش ۳۳ فیصد شامل کسانی می شدند که امنیت غذایی نداشتند.  دریک چنین وضعیت که اکثریت بزرگ جامعه در فقر غذایی قرار دارند. طرف های درگیر جنگ به مشکل موجود مردم افغانستان بی‎توجه و صرف بر پیروزی خویش از راه جنگ تأکید دارند. آنها به این فکر نمی کنند که احیاناً اگر روزی به پیروزی برسند. به توده های حکومت خواهد کرد که صحت و سلامت جسمی شان را از دست داده نیاز مند و دست نگری اند. همین دست نگرهای مردم در حالی حاضر سبب شده است تا شکار دسیسه ها، نیرنگ های صاحبان زور وزرگردند.

از سوی دیگر امتیاز های غیر متوازن و غیر عادلانه ثروت در افزودن این چالش نقش دارد. چنانچه یک وکیل، وزیر و… بادریافت حقوق حداقل ۳۰۰ هزاری تا ۷ صد هزاری افغانیکی، کارمندان رده های پایین با معاش حداقل ۷۰۰۰ افغانی غیر قابل مقایسه بوده و یا در این دور کمپاین های انتخاباتی پارلمانی در کشور که همه روز شنبه راهی صندوق های رأی شدند. تعداد از نامزد وکلا هزینه های بزرگ حدود ۲ میلیون دالری وحداقل ۲ صد هزار دالری را صرف اشتهارات و اعلانات خویش نموده و وعده های رنگا رنگ خدمت گذاری نیز می دهند حالانکه در گوشه و کنار کشور بربنیاد گزارشات نشر شده اکثر خانواده ها نانی برای خوردن ندارند. و در هفته ممکن دو یا سه بار صرف غذایی شان نان خشک و چای باشد. و یا مواد دیگر نیز موجود است که یک تعداد با سرمایه های بی حدو حصر فارغ از درد و غم دیگران به اصراف و تبزیر می پردازند جادارد که به عنوان انسان های مسئول و شریک در غم و خوشی هم باید شریک بودنان خود را با دیگران تقسیم کند کرد.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید