روزنامه ملی انیس

اجماع ملی است که افغانان را به حل دایمی معضل کشور شان می رساند

رهبرحزب عوام ملی پاکستان تأکید کرده است که روند گفت وگوهای صلح افغانستان باید درکابل برگزارشود نه دربیرون این کشور، زیرا کشورهای دیگر با راه اندازی این گونه نشست هابه دنبال منافع خود اند .

گزارشگرآژانس باختر می نگارد: افراسیاب ختک رهبر حزب عوام ملی پاکستان درتازه ترین اظهارات خود گفته است که گفت وگو های صلح افغانستان زمانی نتیجه خواهد دادکه این برنامه میان افغانان درکشورشان برگزارشود .

اوبا اشاره به برگزاری نشست چهره های سیاسی افغانستان درباره روند صلح این کشور درپاکستان، تصریح کرده است که برگزاری گفت وگو های صلح کابل ، درپاکستان نمی تواند  درروند صلح افغانستان  نتیجه بخش باشد زیراپاکستان منافع خود را ازطریق این نشست دنبال می کند .

رهبر حزب عوام ملی پاکستان
تأکید دارد که مشکلات افغانستان را تنها مردم این کشور می توانند حل کنند پس لازمی است تا افغانان اختلافات شان را کناربگذارند و درپهلوی یکدیگر برأی پایان جنگ درأین کشور تلاش کنند.

اظهارات این سیاستمدار پاکستانی در حالی بیان می شود که پاکستان در این اواخر میزبان نشست شماری ازچهره های سیاسی افغانستان بودکه در آن وضعیت جاری افغانستان و دور نمای حل سیاسی این کشور مورد بحث قرار گرفت.

آگاهان سیاسی افغان هم تأکید برأین دارند که کشور های خارجی و اثر گذار بر روند صلح افغانستان٬ باید بر شکل گیری مذاکرات میان افغانان تلاش کنند. زیرا افغانان زبان یکدیگر را بلد اند ٬ از رسم عنعنات٬ فرهنگ و نیازمندی های جامعه شان خوب آگاه اند ٬ آنان خوشی و غم یک دیگر را درک می کنند و بهتر از خارجی ها می توانند برأی حل معضل کشور شان یک نسخه دریابند و آن را عملی کنند.

در حالی که خارجی ها هرکدام منافع تعریف شده در افغانستان دارند و هر کدام اهداف و برنامه های خود را دنبال می کنند وبرای رسیدن به اهداف شان گروه اجیر وساخته شده دارند و مصروف یک جنگ نفس گیر نیابتی اند که نتیجه آن ادامه بی ثباتی در کشورومنطقه است.

تأکید دولت افغانستان براین است که کشورهای خارجی تنها تسهیل کننده روند گفت و گو های صلح در افغانستان اند و این افغانان اند که باید در اجماع ملی به حل مسایل کشور شان بپردازند.              ۱-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید