روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اتحاد و انسجام ملت، سبب برقراری صلح می گردد

همبستگی و اتحاد ملت های اسلامی، مشارکت عمومی، اعتصام به ایمان الهی، مهمترین سلاح این ملت ها برای خنثی سازی توطئه ها و تمهیدات دشمن است که در واقعیت امر این ویژگی از ضرورت های اساسی عصر امروز به شمار می رود، بدون شک حضور معنا دار و توأم با بصیرت و معرفت مردم در صحنه های تأثیرگذار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می تواند تحولات امیدوارکننده و نوید بخش را بر ملت ها رقم زند، در غیر آن افتراق، چنددستگی و از هم پاشیدن ملت ها، سبب تضعیف، وابستگی به دیگران، همچنان سلب آزادی ملت ها می گردد.
از این رو گفته می توانیم که یگانه راه بیرون رفت از معضلات اسفبار و شکننده کنونی، انسجام ملی، اتحاد و همبستگی ملت ها، همچنان ارجحیت دادن به منافع ملی است.
این مسأله مبرهن است که هیچ قدرتی بیرون از منافع خود، برای آسایش دیگران کاری نمی کند، بلکه در پی تطبیق اهداف ستراتیژیک و منافع خود می باشد، در این صورت ضرورت می دانیم تا کشورهای جهان سوم با تمام آگاهی و بیداری سعی کنند تا از وضعیت پیش آمده، استفاده اعظمی ببرند به جای این که دستخوش توطئه ها و تمهیدات دیگران شوند.
این روزها مسأله صلح افغانستان سرخط رسانه های جهان را به خود اختصاص داده و یک نوع امیدواری را نیز به بار آورده که جنگ چهار دهه، احتمالاً به پایان برسد، اما در پهلوی این امیدواری ها برنامه های دیگری نیز پیرامون روند صلح در حال تطبیق است که اگر جناح های درگیر جنگ در افغانستان، متوجه این تمهیدات نشوند و با قضایا آگاهانه برخورد نکنند، احتمالاً روند صلح ناکام، جنگ و خشونت در افغانستان به همین پیمانه، شدت خواهد داشت که در آن صورت این مردم افغانستان خواهند بود که کوله بار جنگ را مانند همیش به شانه های خود حمل خواهند کرد.
اخیراً کتابی تحت عنوانی «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» نوشته جانوبولتون مشاور پیشین امنیت ملی امریکا، سروصداهایی را در سطح افغانستان، منطقه و جهان برانگیخته و نویسنده این کتاب به نحوی سعی نموده تا روند توافقنامه صلح امریکا با طالبان، حضور و یا عدم حضور سربازان امریکایی در افغانستان و در کل مسایل مرتبط به صلح افغانستان را در این کتاب از دیدگاه خود بازتاب دهد که پخش و نشر این کتاب در همچو شرایطی که دارد افغانان بیشتر از هر زمان دیگر به گفتگوهای بین الافغانی نزدیک می شوند، پرسش برانگیز است و در پهلوی آن حمله بر کارمندان لوی څارنوالی که روی رهایی زندانیان طالب کار می کردند نیز اذهان عامه را مغشوش ساخته است.
زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پیوند به این حمله در تویترش نگاشته است که ما خواهان تحقیقات گسترده هستیم، تا عاملان شناسایی و به عدالت سپرده شوند. به باور خلیلزاد این حمله نشان دهنده آنچه است که همه ما می دانیم، مخربین داخلی و خارجی سعی دارند تا روند صلح را مختل و به تأخیر بیاندازند، خلیلزاد در این تویت خود تأکید نموده که حکومت افغانستان و طالبان باید گام های ضروری را برای رسیدن به مذاکرات بین الافغانی بردارند، زیرا این اقدام می تواند به یک آتش بس جامع و توافق سیاسی بیانجامد.
بنابرین باید گفت که افغانستان دارد وارد مرحله حساسی از تاریخ سیاسی اش می شود که باید مردم افغانستان آگاهی، بیداری و هوشیاری خود را از دست نداده، دست به دست هم دهند تا این جنگ خانمانسوز را پایان دهند، زیرا برخی از کشورها، امنیت و ثبات خود را در ناامنی افغانستان می بینند، روی این اساس اگر طالبان نیز خود را متعلق به این سرزمین می دانند باید در قدم نخست خشونت ها را کاهش داده، آتش بس دایمی را اعلام کنند و به سوی گفتگوهای میان افغانان بروند تا این که این گفتگوها منجر به یک توافق سیاسی و پایان جنگ در افغانستان گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید