روزنامه ملی انیس

اتحادیۀ اروپا و بریتانیا روی طرح خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا توافق کردند

اتحادیۀ اروپا و بریتانیا روی طرح بریگزیت یا خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا توافق کردند.

این توافق باید از سوی پارلمان‌های اروپا و بریتانیا تأیید شود.

۲۷ عضو اتحادیۀ اروپا روز پنج‌ شنبه، این توافق را در بروکسل تأیید کردند اما این باید مورد تأیید پارلمان کشورهای عضو این اتحادیه نیز قرار گیرد.

دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپایی به خبرنگاران در شهر بروکسل پایتخت بلجیم گفت: “موافقت‌نامه با بریتانیا باید توسط شورای اروپایی تأیید شود و سپس آن را پارلمان بریتانیا تأیید کند، بعداً به پارلمان اروپایی خواهد رسید. ما آماده ایم تا متن موافقت‌نامه را از نظر بگذرانیم، روش‌های ضروری را روی دست گیریم تا جلسۀ عمومی آن را به‌بررسی بگیرد. طوریکه می‌دانید جلسۀ عمومی پارلمان اروپایی در این مورد حرف آخر را می ‌زند.

از سوی دیگر ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا توافق در بارۀ برگزیت را منصفانه و متوازن خواند.

بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا گفته است که به یک توافق عالی و جدید دست یافته اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید