روزنامه ملی انیس

ابعاد بیرونی معضل افغانستان در حال حل شدن است و فرصت های تازه  شکل می گیرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان٬فرصت های کنونی برای صلح در افغانستان را در طول هجده سال گذشته٬ بی پیشینه خواند تأکید کردکه باید از این فرصت ها استفاده اعظمی شود.

محمد اشرف غنی که روز گذشته در پنجمین کنفرانس سالانۀ اتحادیۀ اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد زیر عنوان “حرکت به سویصلح، فرصت برای حسابدهی” سخن می گفت بیان کرد که حکومت برای رسیدن به صلح گام‌های عملی برداشته است و تمام موانع را در این زمینه از بین خواهدبرد.

رئیس جمهور در حالی از فرصت ها در روند صلح در افغانستان سخن می گوید که دور هفتم مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه پیشرفت هایی داشته است و هر دو طرف گفته اند که روی مسایل اساسی
چون خروج نیروهای خارجی از افغانستان مبارزه بر ضد تروریزم
٬ گفتگوهای مستقیم با جوانب درگیر جنگ وآتش‌بس پیشرفت هایی شده است.

بدون شک دولت افغانستان در شکل گیری این پیشرفت نقش دارد وفرصت های زیادی ایجادکرده است . با وجود این همه٬ هنوز مشکلاتی باقی است که میتوان آن را دروجود امیدواری ها و فرصت های تازه حل کرد .

صلح در افغانستان یک روند پیچیده است٬ وضعیت موجود زاده ناهنجاری هایی است که درطول چهل سال گذشته شکل گرفته است و نمی شود که یک شبه٬آن را حلکرد.

پیچیدگی اوضاع در افغانستان بیشتربا عوامل بیرونی آن بستگی دارد٬ حرفی که افغانان را به هشیاری سیاسی ووحدت نظر فرا می‌خواند.

مشکل در این است که کشور های زیادی در افغانستان از منافع شان در این کشور تعریف های دارند و این وضعیت را پیچیده ساخته است ونبود هماهنگی ودیدگاه متفاوت بیرونی ها در مورد افغانستان٬برخرابی اوضاع افزوده است.

مگرحالا نشانه هایی از شکل گیری یک اجماع منطقه و فرا منطقه در خصوص افغانستان دیده می شودکه می تواند روزنه امید و یک فرصت برای آینده باشد.

واکنش مثبت کشور های بیرونی به خصوص، روسیه٬ امریکا٬چین، سعودی٬ پاکستان، ایران … که بازیگران اصلی در قضیه افغانستان اند نسبت به نشست بین‌الافغانی در دوحه٬ نشان می دهد که مواضع کشور های رقیب در باره افغانستان در حال نزدیک شدن است.نشست در مسکووبه تعقیب آن نشست دوحه و برنامه ریزی برای برگزاری نشست مشابه در ازبیکستان و یا کدام کشور دیگر می رساند که ابعاد بیرونی معضل افغانستان در حال حل شدن است و فرصت های تازه شکل می گیرد.تلاش های بیرونی و روحیه قطعنامه شرکت کنندگان نشست دوحه نشان داد که انگیزه و تحرک برای صلح وجود دارد فقط درک٬تحمل و قاطعیت افغانان است که می‌تواند به این تلاش ها قوت بخشد.

فراموش نشود ادامه جنگ در کشورتاوان شدیدوغم‌انگیزی دارد که افغانان هر روز در جنگ نیابتی می‌پردازند.

تنها وحدت ٬همدلی واتحاد نظر میان افغانان است که می تواند منافع ملی راتأمین کند و این زمانی امکان پذیر است که ما مرزبندی های سیاسی٬تنظیمی٬سمتی و قومی را بشکنیم و تعریف واحد از منافع افغانستان ومردم آن داشته باشیم تا از فرصت هایی استفاده کنیم که برای حل معمای افغانستان به وجود آمده است .               ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید