روزنامه ملی انیس

آنانیکه در ماه مبارک رمضان خون بیگناهان را می ریزاند به شدید ترین عذاب مبتلا می گردند

رویداد های غیر مترقبه ناشی از حوادث انتحاری که بدون از نفرین مردم بیگناه و افراد روزه دار و دشمن با بندگان خداوند«ج» چیزی دیگری در قبال ندارد. این اعمال غیر انسانی افراد بی اختیار، انسانهای با خرد و با علم را به این اندیشه وامی دارد که چرا مخالفان مسلح دولت این قدر سنگدل و دور از حیا و منکر از قدرت خداوندمتعال و خلاف رضایت خداوند«ج» قرار دارند. در حالیکه خداوند«ج» با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به خاطر رهایی بندگانش از آتش دوزخ و عذاب آخرت، زمینه طاعت و عبادت را برای آنان مساعد می سازد و هرکار خیر آنانرا هفتاد برابر ثواب می دهد و با انجام عبادت و اعمال خیر تمام گناهان بندگه گانش را عفو می کند، برای آنکه شیاطین نتوانند در دل بندگان پرهیز گار وسوسه ایجاد کنند و آنانرا از کار خیر و فلاح باز دارند، شیاطین با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به زنجیر کشیده می شوند و برای رفتن بندگان پرهیز گارش از بهشت درهای جنت را می کشاید و دروازه های دوزخ را مسدود می سازد، حتا برای آنعده از مسلمانانی که ضعیف و ناتوان اند و روزه ماه مبارک رمضان را ادا کرده نمی توانند بر آنان سهولت می آورد و آسان می گیرد و گفته شده تا بعد از سلامتی و صحت یابی برای ادای آن اقدام کنند ویا در بدل هر روز که روزه گرفته نتوانسته اند فدیه به پردازند، که این مسایل همه مهربانی و لطف پروردگار را برای بنده گانش مژده می دهد.

اما شقیان و مخالفان و آنانیکه خود را در زیر نقاب اسلام پنهان کرده و پوشانده اند و با انجام اعمال خرابکارانه و غیر انسانی و انجام حوادث انتحاری که صدها تن از مسلمانان را در این ماه پربرکت و بزرگی که اصلاً شیاطین در زنجیر اند به خاک و خون می کشند وصد ها اعمال غیر انسانی را انجام می دهند، اما با تمام بی شرمی خود را به عنوان مسلمان و بنده خدا«ج» و پیرو پیامبر بزرگوار اسلام«ص» جامی زنند!، در حالیکه هرگز خداوند متعال چنین بندگانی را دوست ندارد، آنانیکه بربندگان خدا«ج» رحم نمی کنند، دشمنی با خداوند پاک دارند، جای آنان جهنم و دوزخ است و اعمال و کردار شان عامل نفرت، دشمنی با مردم می گردد، زیرا از نظر احکام دینی کسی که خون بیگناهان را بریزد و آن هم در ماه مبارک رمضان، گناه نهایت نا بخشودنی را انجام داده است و بدون شک به قهر و غضب خداوند«ج» گرفتار می شود.

هرگاه اعمال و کردار غیر اسلامی و غیر انسانی تروریستان و انجام دهندگان حملات انتحاری که در ماه پرفیض رمضان سازمان می دهند مورد بررسی قرار گیرد و از نظر مسایل دینی و احکام شریعت اسلامی به آن غور شود، عاملان این جنایات نه تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز به سخت ترین مجازات و جزای خداوند خواهند رسید. زیرا کردار آنان کاملاً خلاف شرع و خلاف تمام موازین و مقررات دینی و مذهبی گفته می شود.

باید اذعان نمود که این گروه که کشتار انسانهای بیگناه و در ریختاندن خون مسلمان در انجام حملات انتحاری و انفجاری آنان را کور ساخته و چشم شان را خون گرفته است، اصلاً به هدایت و اوامر خداوند کمتر توجه دارند، فقط مصروف انجام خدمات شیطانی و خدمت کردن برای رهبری تروریستان که باداران و به اصطلاح ولی نعمات واقعی شان گفته می شود می باشند.

حتا ا چنین حرکات اصلاً افغان بودن آنان نیز زایل می گردد و نباید برای آنان افغان خطاب کرد، چراکه افغانها برای هموطنان خود هیچ ضرر روا ندارند و هرگز بالای زنان و اطفال معصوم ظلم نمی کنند، باید گفت که مخالفان مسلح با انجام اعمال غیر انسانی در ماه مبارک رمضان نه تنها بر دشمنی خود با مردم مهر صحه گذاشتند، بلکه بر وابسته گی خویش با تروریزم و آموزش یافته گان آنطرف مرزها نیز مهر صحه گذاشتند، همین حرکت غیر انسانی مخالفان مبنی بر حمله انتحاری روزه گذشته بالای یک شرکت خیریه در نزدیکی حارنوالی در شهر نو کابل که محل مسکونی مردم می باشد و صدها تن از اهالی این منطقه در سراسیمه گی قرار گرفتند و همچنان با انجام یک حمله غیر مترقبه اخیراً بالای قوماندانی امنیه بغلان که سبب کشته شدن تعداد زیادی از سربازان و افسران و تعدادی از شهروندان بغلان گردید، یک عمل غیر انسانی را در این ماه مبارک رمضان انجام دادند که این حرکات غیر انسانی این گروه مخالف با دولت و غافل از مزایای دین و مذهب و فرایض بزرگ اسلامی، بیانگر اعمال غیر انسانی به خصوص در ماه مبارک رمضان بوده و دشمنی آنانرا با مردم و در مخالفت با موازین دین اسلام در این ماه بزرگ و پرفیض رمضان کاملاً ثابت می سازد که بدون شک نفرت مردم مسلمان را همراه دارد.

یقین کامل باید داشت که این گروه مخالف دولت که اعمال نهایت نابخشودنی را با کشتار مردم بیگناه طی حملات انتحاری و انفجاری انجام می دهند، هرگز مورد بخشش خداوند پاک قرار نخواهند گرفت و نفرت مردم نیز همیشه همراه شان خواهد بود، مردم متدین و روزه دار ما با مشاهده اعمال ضد انسانی مخالفان در ماه مبارک رمضان اعمال آنانرا تقبیح نموده عذاب دوزخ را برای آنان جایز می دانند و از خداوند پاک تمنا دارند تا مردم بیدفاع ما را از شراین افراد وابسته به گروه های شیطانی نجات دهد و از کردار و عملکرد شان مسلمانان را در امان داشته باشد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید