روزنامه ملی انیس

آموزش پیلوت های جوان افغان در امریکا

یک برنامه آموزشی شش ماهه  برای پیلوت های افغان در تکزاس امریکا روی دست گرفته شده است.

به گزارش آژانس باحتر: منابع در شورای امنیت ملی از افتتاح یک برنامه آموزشی کوتاه مدت پیلوت های افغان در امریکا خبر میدهند. این برنامه آموزشی شش ماهه در ایالت تکزاس  امریکا راه اندازی میشود.

 شورای امنیت ملی با پخش خبر نامه نگاشته است که قرار است سی و یک پیلوت افغان در بخش های تخنیک وپرزه هلیکوپتر  های جنگی آموزش داده شوند. 

نادر شاه سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید: این پیلوت ها در حال حاضر به همین هدف به ایالت متحده امریکا  رفته اند و  قرار است پس از آموزش  یک دوره شش ماهه به کشور برگردند.

 در خبر نامه شورای امنیت به نقل از حمد الله محب، مشاور شورای امنیت ملی آمده است که این پیلوت ها پس از آموزش  وارد نیروهای دفاعی شده به همکاری نیروهای پیاده خواهند شتافت وهمکاری آنها باعث تامین بهتر امنیت خواهد شد.

 درهمین حال وزارت دفاع ملی میگوید که از امریکا خواستار سپردن راکت های هایداد اند.

سپردن این راکت ها نیروی هوای کشور را درانجام ماموریت های جنگی شان کمک میکند.

معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است که آن وزارت تقاضای دریافت چنین راکت ها را از امریکا کرده است.

در همین حال پنتاگون گفته است که قرار دادی را با شرکت داینامکس عقد نموده اند که به موجب آن شرکت متذکره به ارزش ۴۴/۲ میلیون دالر راکت های نوع هایداد را دراختیار ارتش افغانستان قرار خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید