روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آماج قرار گرفتن موتر حامل استادان و محصلان پوهنتون بغلان

موتر حامل استادان و محصلان پوهنتون بغلان صبح دیروز در شهر پلخمری آماج حمله طالبان مسلح قرارگرفت.
پوهنیارقدیرمهان رئیس پوهنتون بغلان به آژانس باختر گفت که صبح دیروز موترحامل استادان و محصلان پوهنتون بغلان درحالی که به طرف پوهنحی زراعت درحرکت بود در ساحه خله زایی شهرپلخمری از سوی افراد مسلح ناشاناس مورد شلیک قرار گرفت که درنتیجه یک محصل ورانندۀ موتر شهید شدند و شش محصل دیگر زخم برداشتند.
عبدالله ملنگ سخنگوی ریاست صحت عامۀ بغلان گفت که زخمیان رویداد به شفاخانه ولایتی بغلان انتقال شدند و وضعیت صحی آنان قناعت بخش است.
شاه زمان زمانی فعال جامعۀ مدنی و یک تن از استادان پوهنتون بغلان گفت که حفظ جان افراد ملکی مطابق ارشادات دین مقدس اسلام وکنوانسیون های حقوق بشر در شرایط جنگی محفوظ است ودولت درزمینۀ امنیت مردم باید توجۀجدی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید