روزنامه ملی انیس

آغاز روند توزیع ماسک صحی (پوزبند) در شهر کابل

شبکه خبرنگاران حفاظت محیط زیست میدیوتیک افغانستان روز شنبه کارزار توزیع ماسک صحی را به شهروندان کابل آغاز کرد.

به گفته مسوولان، آلودگی بیش ازحد هوا در کابل انگیزه چنین اقدام را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کارزار که در مقابل وزارت معارف آغاز شد، حمیدالله ځاځی مسئول نهاد میدیوتیک افغانستان گفت که هدف راه اندازی کارزار را ترویج فرهنگ توجه به سلامت در میان شهروندان، جلوگیری امراض تنفسی، قلبی ناشی از آلودگی هوا است.

ځاځی افزود که زندگی در محیط سالم حق هر انسان است و استفاده ماسک در هوای شهر کابل بهترین روش برای جلوگیری از تنفس هوای آلوده است.

در این کارزار که قرار است برای ۱۵روز در تمام نواحی شهر ادامه پیدا کند، ۱۵هزار ماسک صحی به شهروندان توزیع می شود.

نهاد میدیوتیک افغانستان از دوسال به این طرف با ایجاد شبکه خبرنگاران حفاظت محیط زیست و نشر گزارش ها در این مورد، در ترویج فرهنگ محیط زیست و حفاظت محیط زیست تلاش می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید