روزنامه ملی انیس

آغاز توزیع نان به مستحقین در چهار شهر بزرگ دیگر

برنامه توزیع نان خشک از دیروز به اینسو، در چند شهر بزرگ دیگر کشور، نیز آغاز شده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور که در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد افزود: به تاریخ ۱۰ ثور، حکومت افغانستان، اقدام فوری را برای محو فقر واینکه برای مستحقین کمک رسانده شود، برنامه توزیع نان خشک به مستحقین را در ۲۲ ناحیه شهر کابل آغاز کرد ونان خشک به گونه رایگان از طرف حکومت با مشارکت سکتور خصوصی به مردم ومستحقین براساس لیستی که به همکاری مردم در نواحی مختلف تشخیص شده بود، آغاز شد.
صدیقی گفت رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان اعلام کرد که این برنامه در مرحله دوم در شهرهای مزار شریف، کندهار، جلال آباد و هرات نیز آغاز شده و قرار است تاچند هفته آینده، در بیش از ۲۰ شهر دیگر کشور نیز آغاز شود.
صدیقی، توزیع نان خشک را یکی از اقدامات اساسی ومهم دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان دانست وگفت برای اینکه در شرایط قرنتین ویروس کرونا، یک قشر از جامعه ما از نقطه نظر اقتصادی با فشار رو به رو می‌شوند، در این مرحله دولت خواست تا به این قشر کمک صورت گیرد.
صدیقی گفت که در قسمت تشخیص مستحقین ومعیارهایی که از سوی کمیته محلی نظارتی با کمک نهادهای حکومتی ساخته شده است، تلاش بیشتر صورت گرفته تا لیست مستحقین به گونه‌ای باشد تا چالش واشتباه کمتر داشته باشد.
او تاکید کرد که به مرور زمان وبا نظارت قوی وبا درک مشکلات این پروسه را مکمل خواهد شد وچالش‌ها ومشکلات آن از بین خواهد رفت.
صدیقی، در قسمت بعضی نگرانی‌هایی راجع به دستورات صحی و مسایل بهداشتی در روند توزیع نان گفت: یکی از مسئولیت‌های وزارت صحت عامه این است که در جریان توزیع نان وهمچنان به آن شمار از نانوایی‌هایی که مسوولیت توزیع را دارند دستورات صحی وآموزش‌های صحی را برساند وآنان تمام آن مسایل را در جریان توزیع نان که فاصله اجتماعی ومسایل بهداشتی است رعایت کنند.او نیز از تمام نانوایی‌ها و مردم تقاضا کرد تا وقتی برای دریافت نان میروند، تمام مسایل صحی را رعایت کنند.
سخنگوی رئیس جمهور گفت که تشخیص مستحقین در ۷ کته گوری مشخص گردیده که شامل زنان بیوه، اشخاص دست فروش، کارگران روز مزد، خانواده‌های معلولین، ورثه شهدا، بیجاشدگان داخلی وخانواده‌هایی را شامل می‌شود که در اوج فقر بسر می‌برند.
او در همین حال گفت حکومت و مردم افعانستان بار دیگر از گروه طالبان می‌خواهند که دست از خشونت بردارند و آتش بس بشردوستانه را بپذیرند، چون ویروس کرونا باعث می‌شود که ما باچالش‌های بیشتری رو به رو شویم.
صدیقی افزود: زمانی آن رسیده است که طالبان هم موضوع ویروس کرونا را جدی بگیرند واز انکار این مساله بپرهیزند، در غیر آن مسوولیت به دوش این گروه خواهد بود.
صدیقی گفت: نیاز است به تمام مردم در هر جایی که هستند در این شرایط سخت ویروس کرونا رسیدگی شود. اما افزود اگر خشونت طالبان بیشتر باشد وجنگ ادامه داشته باشد طبعا ما نمی‌توانیم به اهداف خود برسیم.
او گفت: در حال حاصر اجماع منطقه ای وجهانی برای این وجود دارد که طالبان باید آتش بس را بپذیرند.
اوگفت این نه تنها خواست مردم و دولت افغانستان است بلکه خواست جامعه جهانی وخواست کشورهای منطقه است که طالبان از خشونت دست بکشند وآتش بس بشر دوستانه را بپذیرند تا ما بتوانیم به گونه موثر با ویروس کرونا مبارزه کنیم واز شیوع بیشتر آن جلوگیری صورت گیرد.
سخنگوی رئیس جمهور گفت: افزایش حمله‌های طالبان در چند هفته گذشته باعث شده است که یک تعداد مردم به پروسه صلح بی باور شوند. او تاکید کرد که برای رهبری حکومت افغانستان هنوز هم صلح یک اولویت اصلی است.
او افزود: رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان بیشترین وقت خود را وقف این پروسه می‌کند و ما امید وار استیم که تلاش‌های ما ومتحدین ما در راستای برقراری صلح نتیجه بدهد.
صدیقی گفت: اگر خشونت‌ها از سوی طالبان ادامه پیدا کند و ما شاهد کوچکترین تعهد از سوی این گروه در این راستا نباشیم طبعاً نمی‌توانیم به اهداف نهایی خود برسیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید