روزنامه ملی انیس

آغازکار۱۰ پروژه عام المنفعه درولایت بامیان

به هزینه ۳۳ میلیون افغانی کار تطبیق ۱۰ پروژه عام المنفعه برنامه ملی میثاق شهروندی درولایت بامیان آغازشد.

به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، این پروژه ها شامل تامین آب آشامیدنی ، انرژی برق آفتابی و زیر بنای کوچک زراعتی می باشد که به مصرف ۳۳ میلیون افغانی درولسوالی ورس ولایت بامیان ، ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات تطبیق می شود.با تکمیل کار این پروژه ها،  بیش از ۶۸۰  خانواده درمربوطات ولسوالی ورس ولایت بامیان از سهولت های آن مستفید خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید