روزنامه ملی انیس

آغازهفته کاهش خشونت ها درافغانستان ؛ شهروندان: آرامش دایمی می خواهیم

با کاهش خشونت ها در افغانستان ، کوچه، کوچه این کشور جنگ زده رنگ تازه یی به خود گرفته است. شهروندان افغانستان ازهفت روز کاهش خشونت و خونریزی استقبال کردند اما می‎گویند آرامش دایمی می خواهند.

به اساس گزارش های از ولایت ها ، شهروندان کشور ازاینکه کمتر گواه جنگ اند خورسند اند.

با آغاز هفته کاهش خشونت ها شهروندان بدون ترس در شاهراه ها و کوچه و قریه ها رفت و آمد می کنند و همچنان شبکه های مخابراتی دیگر ازطرف شب در گوشه های کشور قطع نمی شود.

امریکا و گروه طالبان پس از گفتگو های طولانی درنهایت برای امضای توافقنامه نهایی صلح به نتیجه رسیدند.

این توافقنامه قراراست در دهم ماه حوت میان نمایندگان امریکا و طالبان به امضا برسد.

هنوز یک هفته مانده به امضای این توافق نامه  حکومت افغانستان وگروه طالبان دستور کاهش حمله بریک دیگر را داده اند.

به اساس دستور محمداشرف غنی رئیس جمهور و ازآن سو سران گروه طالبان ، نظامیان و مهاجمان طالب تا امضای توافق نامه صلح باید بریک دیگر حمله نکنند.

با این حال درجریان سه شبانه روز از آغازهفته کاهش خشونت در افغانستان ، گوشه و کنار کشور گواه حمله های طالبان مسلح بوده است.

پس از سه روز آتش بس میان حکومت افغانستان و گروه طالبان ، این دومین باری است که شهروندان کشور کمتر گواه خشونت و خونریزی اند.

آنان ازحکومت افغانستان و گروه طالبان می خواهند تا باهم گفتگو کنند تا راهی برای صلح دایمی در کشور بیابند.

رحیم الله درولسوالی سید آباد میدان وردگ زندگی می کند.

او می گوید دو روز است که شبکه های مخابراتی شب و روز فعال است و آنان ازاین بابت خورسند اند.

داکتر احمد کریم باشنده قندهار به آژانس باخترگفت « در جریان دو روز از آغاز هفته خشونت بدون ترس به دیدار خانواده اش به ارزگان رفته است ؛ درحالی که در گذشته این راه را طی کردن به دور از خطر نبود.»

گل مرزای دهقان در کندز می گوید دراین دو روز فراورده های دهقانی‎اش را بدون ترس حمله مهاجمان و به دور از پرداخت جزیه به بازار رسانده است.

او می گوید که صلح باعث رونق کاروبااش می‎شود.

گل پاچا باشنده ننگرهار که شش عضو خانواده اش را درجنگ های دو دهه اخیر در کشور ازدست داده است ، می گوید صلح تنها راه آرامش و پیشرفت است.

احمد ولی که برادر نظامی اش را درجنگ ازدست داده است از کاهش خشونت ها و درنهایت رضایت طالبان و امریکا برای امضای توافقنامه صلح استقبال کرد.

او گفت نمی خواهد فرزندان برادرجان باخته‎اش زیر سایه جنگ بزرگ شود.

شهروندان افغانستان امیدوار اند پس از امضای توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا ، راه برای گفتگو های بین‎الافغانی هموار شود و جنگ خانمانسوز در کشور پایان یابد.                    ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید