روزنامه ملی انیس

آثار «گنجینه های افغانستان(باختر)»، در نمایشگاه های بیرون مرزی ۱،۵ میلیون دالرعاید کرده است

از نمایش آثار” گنجینه های افغانستان ”  دردوسال اخیردر چین ، مبلغ یک و نیم میلیون دالر امریکایی عاید به حساب خزانه دولت وارد شده است.

محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی به یلدا احمدی خبرنگارافتخاری آژانس باخترگفت که آثار ” گنجینه های افغانستان ” ، از ۵ ساحه باستانی کشور به دست آمده است ودرمجموع شامل ۲۳۱ قلم می باشد.

وی افزود که این آثار دردوسال اخیر درنمایشگاه های چین به نمایش گذشته شد و دراین مدت مبلغ یک و نیم میلیون دالر امریکایی،  عاید به حساب دولت افغانستان وارد شده است.

وی اضافه کرد که یک قسمت آثار” گنجینه های افغانستان ” ، ازساحه باستانی تپه فلول به دست آمده است که مربوط به دوره برونز می باشد و ۴ هزار و ۶۰۰ سال قدمت تاریخی دارد.

همچنان بخش دیگرآثار، مربوط به آی خانم است ، آی خانم شهرک باستانی است درولایت تخار و آثار به دست آمده ازاین ساحه بیانگر فرهنگ یونان باختری می باشد.

رییس موزیم ملی خاطرنشان کرد که شمار دیگری آثار” گنجینه های افغانستان ” ، ازساحه باستانی طلا تپه که در۳۰ کیلو متری شهر شبرغان ولایت جوزجان موقعیت دارد ، به دست آمده است که این آثار شامل زیورات و ظروف طلایی می باشد.

به همین ترتیب یک حصه دیگرآثار مربوط به قرن دوم میلادی می شود  که از ساحه باستانی بگرام ولایت پروان و یک اثر هم ازساحه باستانی تپه زرگران ولایت بلخ  به دست آمده است.

  رحیمی گفت که  برای اولین بار آثار

” گنجینه های افغانستان ” ، درسال ۲۰۰۷ میلادی در فرانسه به نمایش گذاشته شد و بعد به کشورهای ایتالیا  هالند ، آلمان ، ایالات متحده امریکا  کانادا ، ناروی ، سویدن ، انگلستان چاپان ، کوریا و چنین ، به نمایش گذاشته شد ودرمجموع  ۲۵۰ میلیون افغانی  ازاین نمایشگاه ها عاید ، وارد خزانه کشور شد.

رییس موزیم ملی گفت که اکنون آثار” گنجینه های افغانستان ” درموزیم هنری پوهنتون چین گهوا  می باشد و ایالات متحده امریکا نیز به خاطر به نمایش گذاشتن این آثار درآن کشور ، علاقه مندی نشان داده است.

محمد فهیم رحیمی خاطرنشان کرد که موزیم ملی،  نمایشــگاه بین المــــللی

 ” آثار گنجینه های افغانستان ” را به خاطر معرفی و آشنایی بیشتر مردم جهان با فرهنگ و تاریخ افغانستان، راه اندازی کرده است .        

یلدا احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید