روزنامه ملی انیس

آتش بس دایمی، اولویت دولت افغانستان

دفترشورای امنیت ملی افغانستان به تازگی اعلام نموده که گروپ نخست تماس صلح دولت افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس با اعضای طالبان دیدار کرده است.

شورای امنیت ملی یک شنبه شب با نشر یک اعلامیه گفته که در این دیدار روی کاهش خشونت ها، مذاکرات مستقیم وآتش بس دایمی وهمه جانبه در کشور بحث شده است. همچنین در این نشست در خصوص اقدامات لازم برای ایجاد فضای مناسب برای رهایی زندانیان دو طرف نیز گفتگو گردیده است. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز صبح دیروز در تیوترش نگاشته که امریکا و قطر اولین گفتگو برای رهایی زندانیان دولت افغانستان وطالبان را تسهیل کرده اند.

هرچند سخنگوی طالبان در قطر تاکید کرده که در این دیدار تنها روی رهایی زندانیان گفتگو صورت گرفته است، اما زلمی خلیلزاد، این گفتگو را مهم، جدی ومفصل خوانده وتاکید نموده که شیوع ویروس کرونا رهایی زندانیان را فوریت می بخشد ودولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز با نشراعلامیۀ از رهایی شماری از زندانیان برای جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا خبر داده است.

براساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری این تصمیم در نشستی که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اعضای ارشد حکومت تدویر شده بود به نهاد های عدلی وقضای کشوروظیفه سپرد که هرچه عاجل یک طرح مشخص را برای رهایی زندانیان وتوقیف شدگان ترتیب کنند تا به اساس هدایت صحی وزارت صحت عامه، تدابیر لازم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان ها گرفته شود.

نخستین گفتگوی مستقیم ملت افغانستان وطالبان درحا لی ازطریق ویدیو کنفرانس انجام می شود که رهایی پنج هزار زندانی طالب از سوی دولت بخشی از توافقنامه صلح امریکا وطالبان بود که دردهم ماه حوت سال گذشته به امضا رسید وقرار بود این روند طی ده روز پس از امضای این توافقنامه عملی شود وگفتگوهای صلح بین الافغانی نیز آغار گردد که با پافشاری طالبان مبنی بر رهایی زندانیان طالب بدون قید وشرط وعدم پذیرش آتش بس ازسوی این گروه، این روند به تعویق افتاد.حالا که برای اولین بار گفتگوهای مستقیم بین طرفین ازطریق ویدیو کنفرانس آغاز شد. بهتر است تا بخاطرحسن نیت وایجاد فضای اعتماد میان طرفین آتش بس دایمی نیز بر قرار گردد تا در جریان آ تش بس تیم ها ی صحی وتبلیغاتی به وجه احسن در تمام افغانستان یکسان عرضه خدامات نمایند وهمچنان زمینه گفتگوی مستقیم میان دولت افغانستان وطالبان، نیز مساعد گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید