روزنامه ملی انیس

آتش بس  اساس ختم جنگ در کشور

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان خواستار آتش بس میان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان شده است

زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان که به زودی دور دیگری از مذاکرات را با گروه طالبان آٰغاز خواهد کرد، روز گذشته در تویترش نوشت «مردم افغانستان نیاز دارند در یک فضای آرام و به دور از خشونت‌ زند‌گی کنند وبرای جلوگیری از تلفات در افغانستان، باید میان طالبان و حکومت افغانستان آتش‌بس برقرار شود. زیراسریع‌ترین راه برای جلوگیری از تلفات در افغانستان توافق روی برقراری آتش‌بس می‌تواند باشد. »

خلیلزاد در حالی خواستار آتش بس در جنگ افغانستان می شود که مردم و دولت افغانستان آتش بس را  عامل رشد باور واعتماد در مذاکرات می دانند روی این ملحوظ دولت افغانستان به اراده مردم بارها مسئله آتش بس را پیشکش کرده است. 

دولت افغانستان نسبت به آتش بس، یک دید عاطفی و راهبردی دارد  که در آن  زندگی انسان ها حفظ می شود و از تخریب بیشتر کشور جلوگیری می شود فضای اعتماد به وجود می آید و روند گفتگو های صلح تقویت میشود. دولت با آن که در میدان جنگ دست بالا دارد،  مگر مسایل عاطفی و منافع علیای وطن یک اولویت است و آتش بس موقعیت گفتگو های صلح را تقویت میکند.

 این که طالبان آتش بس را نمیپذیرند به معنای آن نیست که این گروه توانمندی رزمی و سیاسی دارد. صلح برای ختم جنگ است و اساس ختم جنگ  آتش بس است  در حالی که طالبان مذاکرات  دوبعدی را به پیش می برند  آنها هم برجنگ تمرکز دارند و هم مذاکرات صلح را. این که طالبان تن به آتش بس نمی دهند نمایانگر آن است که ماجراجویی جزء خصلت آنها است. مگر باور مردم این است تا زمانی که  صدای تفنگ خاموش نشود، مذاکرات منطق و برهان پیدا نمی کند  وقتی که آتش بس نافذ شود تمرکز بر مسایلی می شود که به مردم رابطه میگیرد.

آتش بس می تواند که نقطه قوت و امید در پایان جنگ باشد ومردم انتظار دارند که طالبان ظرفیت ، توان و استعداد آن را پیدا کنند تا تن به آتش بس دهند و بهاین ترتیب همگام با مردم از ارزش های انسانی پاسداریکنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید