روزنامه ملی انیس

سرمقاله

صلح اصل اساس وقاعده جاودان وپایداری جهان وبشریت است

کشورعزیزمان افغانستان از مدت ها به این سوتحت عناوین مختلف درآتش خانمان سوز جنگ و بدبختی، مظلومانه می سوزد و بخش اعظم هست و بود آن به گونه یی صدمه و آسیب دیده و سرانجام هزارها انسان مظلوم اعم از زن، مرد، خُرد، بزرگ و حتی کودکان معصوم و بیگناه جان های شیرین خود را از دست داده اند پس برهرانسان با احساس ، با درک و دلسوز لازم است تا با استفاده از امکانات دست داشته در خاموش ساختن کامل و یا حد اقل کاهش شعلۀ این آتش افروخته شده اقدام نموده و وجیبه ومسئولیت ایمانی ، وجدانی و میهنی خویش را انجام دهد، زیر ما الحمدلله مسلمان هستیم و افتخار پیروی دین با سعادت و نجات بخش اسلام را نیزداریم، دینی که به اساس…

سیاست

جهان

صحت

کرونا فاجعه بشری

خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که از سرما خوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و کوید19 را شامل می‌شود. این ویروس‌ها در سال 1965…