روزنامه ملی انیس

سرمقاله

فرصت ها را از دست ندهید

وزارت امور داخله طی اعلامیه یی از بازداشت فردی به اتهام فعالیت های تروریستی، خبر داده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله روز جمعه گفته است: فردی که شناسنامه ای مشاور مشرانو جرگه را با خود داشته همراه با سلاح های غیر قانونی، اسناد و شماره های پلیت جعلی، هفتصد هزار کلدار پاکستانی وواسطه زرهی از حوزه دوازدهم امنیتی شهر کابل بازداشت شده است، همچنان از این فرد به نام حاجی دلاور نام برده اند و به گفته مقام ها در وزارت داخله، کارت هویت پاکستانی نیز باخود داشته که در آن به نام جاوید خان معرفی شده است. وزارت امور داخله در حالی از بازداشت فرد متهم در رابطه به فعالیت های تروریستی خبر می دهد که…

فرهنگ

سیاست

جهان

صحت