روزنامه ملی انیس

سرمقاله

با استفاده از روند صلح افغانستان به یارگیری نپردازید

همزمان با افزایش تلاش های سیاسی ایالات متحده امریکا برای پایان جنگ در افغانستان سخنگوی اردوی پاکستان نیز از ارزنده بودن نقش روسیه در روند صلح افغانستان خبر می دهد و تأکید دارد که پاکستان بدین باور است، روسیه نقش ارزنده را در روند صلح افغانستان و سایر موضوعات منطقوی ایفا می نماید. نظامیان پاکستان در حالی از نقش و ارزنده‎بودن روسیه در روند صلح خبر می دهند که چندی پیش عمران خان صدراعظم پاکستان در یک گردهمایی در منطقه باجور گفته بود که صلح به زودی در افغانستان برقرار می شود و این کشور در آیندة نزدیک «حکومت خوب» خواهد داشت که این اظهارات سبب نگرانی حکومت و مردم افغانستان گردید و وزارت خارجه این…

صحت