روزنامه ملی انیس

سرمقاله

بهار پیام‎آور تعادل است

با رسیدن بهار، طبیعت لباس سبز بر تن می کند، چکاوک ها، هزار دستان و قمریان، نغمه ها و سرودهای فرح بخش سر می دهند و انسان ها را به مهرورزی، گره گشایی و همگرایی فرا می خوانند، بهار، پیام آور عشق و رویش است و موسوم سرود و آشتی می باشد. همچنان بهار پیام آور تعادل است و در سایه تعادل، زندگی زیبا می شود با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوندسبحان را به یاد می آوریم، که بدون شک، چشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات، سرازیر است و اگر ما اوتعالی و قدرت هایش را فراموش کنیم، خالق یکتا هرگز ما را فراموش نمی کند و با دگرگونی فصل های سال به جلوه گری قدرت بی پایانش می پردازد تا شاید دلی به یاد او…

صحت