روزنامه ملی انیس

سرمقاله

عید قربان، روز ثبوت و اثبات عشق

عید قربان، روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم شدن به او تعالی است، روزی است که انسان در برابر معشوق، هیچ بودن همه چیز را می پذیرد، خود و همه چیز را فدای خالق خود می کند و تعبد را که نتیجه عرفان، شهود و دیدن یار است به معرض دید می گذارد. بناءً با استفاده از این روز باید به گونة عمل کنیم و به نوعی از آزمایش و امتحان بدرآیم که ابراهیم خلیل الله، فرزند دلبندش اسماعیل(ع) و همسرش حضرت بی بی هاجر(ع)، از آن آزمون بزرگ الهی بدر شدند. درست است کسانی که وضعیت اقتصادی مناسب دارند با رفتن به قربانگاه و قربان کردن، این سنت ابراهیم خلیل الله را تجدید می کنند و نیز عشق، تسلیم و تعبد را به مرحلة عمل و آزمون می…

فرهنگ

جهان

صحت

تداوی سیست  های هیداتید کبد

سیست های هداتید عبارت از سیست های است که عامل سببی آن معمولا یک نوع پرازیت بنام ایکنوکوکس بوده و عامل مرض از طریق خوردن اب و غذا ملوث و یا تماس با…

دردهای بطنی(شکم)

برخی از دردهای بطنی ساده‌ و پیش‌پا افتاده‌اند و به تداوی ‌نیاز ندارند و خود به خود بهبود می‌یابند، اما گاهی دردهای بطنی  خطرناک و حتی کشنده هستند و…

کــولــرا

کولرا یکی از جمله اسهالات حاد می باشد که توسط بکتری گرام منفی ویبر وکولرا بوجود می آید.

چــاقـی

مرض چاقی: عبارت است از یک سری شرایط کلینیکی که چربی بدن اضافی به صورت وسیعی انبار شده و می‌تواند با اثر زیان آور بر سلامتی، موجب کاهش  طول عمر ویا…