روزنامه ملی انیس

سرمقاله

تلاشهای صلح خواهانه در افغانستان تشدید می یابد

با آغاز دور چهارم سفر زلمی خلیل زاد به کشورهای ذیعلاقه به پروسة صلح در افغانستان که در همین هفته آغاز یافت، وزیر خارجه پاکستان در صحبت و دیداری که با محمدعمر داوودزی نمایندة خاص رئیس جمهور افغانستان طی سفر چهار روزه اش داشت، انتظارات مساعد ساختن زمینه حاضر شدن طالبان به پای میز مذاکره به همکاری زمامداران پاکستان زیادتر گردید و نویدی از کوتاه شدن فاصلة زمانی به خاطر دستیابی به مفاهمه و مذاکره طالبان با هئیت صلح با نمایندگان افغانستان کوتاه تر گردیده است. محمدعمر داوودزی قبل از سفرش به پاکستان گفته بود که تلاش هایش را برای دستیابی به مذاکره و مفاهمه برای تأمین صلح افزایش می دهد و با ملاقات…

صحت

فستول های مقعدی (fistula-in-ano)

فستول های مقعدی عبارت از یک مجرای التهابی است، که یک فوحه خارجی در جلد در ناحیه اطراف مقعد و هم یک فوحه داخلی در کانال مقعدی یا rectum دارد.

تداوی سیست  های هیداتید کبد

سیست های هداتید عبارت از سیست های است که عامل سببی آن معمولا یک نوع پرازیت بنام ایکنوکوکس بوده و عامل مرض از طریق خوردن اب و غذا ملوث و یا تماس با…

دردهای بطنی(شکم)

برخی از دردهای بطنی ساده‌ و پیش‌پا افتاده‌اند و به تداوی ‌نیاز ندارند و خود به خود بهبود می‌یابند، اما گاهی دردهای بطنی  خطرناک و حتی کشنده هستند و…

کــولــرا

کولرا یکی از جمله اسهالات حاد می باشد که توسط بکتری گرام منفی ویبر وکولرا بوجود می آید.